MOJECHATY.cz - Zprostředkujeme ubytování v chatách a chalupách po celé ČR - Prověřené objekty & vyhledávání na míru Vašim potřebám

ŘÍPEC - apartmánSUDOMĚŘICE U BECHYNĚ - domekHAVLOVICE *** - mobilheimBŘEZINY U POLIČKY - chatkaÚJEZDEC U LUHAČOVICOSTAŠ - chatkyJAKUBOVICE - luxusní chalupa s vířivkouTŘEBOŇ - bezbariérový apartmán u lázní AuroraKOUTY NAD DESNOU - wellness chataBŘEZINY U POLIČKY - chata
MOJECHATY.CZ BLOG

Články s cennými radami, tipy a postřehy:

přejít na blog
NEBAVÍ VÁS HLEDAT?

Zavolejte nám s Vaší představou o ideálním pobytu a my Vám bezplatně připravíme individuální nabídku.

kontaktujte nás
PROČ MOJECHATY.CZ
 • nízké ceny
 • přehledné online vyhledávání
 • většinu objektů osobně známe
 • specializace pouze na ČR
 • zajištění pobytu na míru
přečtěte si více
KONTAKTNÍ INFORMACE
Alena Antalová

Alena Antalová

733 134 222 - T-Mobile
alena@mojechaty.cz
Markéta Lettlová

Markéta Lettlová

604 630 433 - T-Mobile
723 535 154 - O2
marketa@mojechaty.cz

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POBYTY – MOJECHATY.cz

 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

  Vzájemný smluvní vztah mezi účastníkem pobytu (dále jen klient) a Agenturou MOJE CHATY (dále jen CA) se řídí ustanovením občanského zákoníku a je upraven v těchto Všeobecných obchodních podmínkách. CA pouze zajišťuje zprostředkování pobytu. Smluvní vztah vzniká na základě vyplněné závazné přihlášky k pobytu, kterou CA potvrdí emailem. Obdržením potvrzené objednávky klient souhlasí s tím, že je seznámen se základními informacemi v prezentaci na www.mojechaty.cz , se všeobecnými a stornovacími podmínkami. Za smluvní závazky dalších přihlášených osob zodpovídá klient.

 2. SEZÓNY A DÉLKA POBYTU

  Jednotlivé sezóny jsou většinou rozděleny: léto – 30.6.-31.8., zima 2.1.-15.3., vánoce a silvestr, velikonoce, ostatní termíny jsou tzv. mimosezóna. Délka pobytu se uskutečňuje většinou v týdenních turnusech, mimosezónní pobyty můžou být i kratší. Převzetí objektu se je v den nástupu pobytu mezi 14 a 16 hod, ukončení pobytu je v poslední den pronájmu do 10 hodin ( pokud není dohodnuto jinak).

 3. POTVRZENÍ REZERVACE

  Pobyt lze objednat telefonicky, písemně přímo z webu nebo emailem. Pokud je poptávaný termín volný, CA vystaví písemnou závaznou rezervaci, pošle ji emailem nebo poštou. Klient je povinen nahlásit termín, přesný počet osob a dětí, pobyt s domácím zvířetem, popř. další specifikace ke konkrétnímu pobytu.

 4. CENY SLUŽEB A JEJICH ÚHRADA

  Ceny uvedené na webu zahrnují pouze ubytování. Další poplatky: budou sděleny po předchozí dohodě s majiteli objektů – za energie, domácí zvíře, poskytnutí povlečení, vratné kauce - 1.000 Kč až 5.000 Kč, poplatky obecním úřadům ( jsou dané Vyhláškami, které jsou dostupné na webech jednotlivých obcí - pohybují se v rozmezí cca 8 - 50 Kč/os/den). Úhradu objednaného pobytu a služeb provádí klient formou 60 % zálohy z celkové ceny splatné k datu, které stanoví CA, ostatní se doplácí pronajímatelům po předchozí dohodě. U objektů označených *** je potřeba uhradit zálohu a doplatek do naší CA, dále jsou objekty, kdy se platí 100 % do CA z toho důvodu, že objekt předává např. správce. Pokud klient neuhradí částku za pobyt do termínu data splatnosti, bude rezervace zrušena. Platba za pobyt a služby musí být hrazena bankovním převodem.

 5. Povinnosti klienta

  Včas uhradit dohodnuté zálohy. Dodržet sjednané podmínky pobytu – objednaný počet osob, pobyt s domácím zvířetem - v případě jakékoliv změny je povinen informovat CA nebo majitele objektu - v případě porušení dohodnutých podmínek má majitel právo okamžitě bez náhrady pobyt ukončit. Dále se důkladně seznámit se stavem objektu při nástupu – na dodatečné reklamace nebude brán zřetel / s výjimkou vad skrytých /. Pobytu se musí zúčastnit alespoň jedna osoba starší 18 let. Chránit pronajatý prostor před poškozením, zcizením a dodržovat pokyny majitele. Objekt odevzdat ve stejném stavu v jakém ho převzal. Pokud tak neučiní, má majitel právo na přiměřenou srážku z vratné kauce.

 6. Práva klienta

  Klient má právo kdykoliv od rezervace odstoupit – výhradně písemnou formou. Zrušení smluvního vztahu nastává okamžikem doručení tohoto dokladu na adresu CA. V platnost vstupují níže uvedené stornovací podmínky. Stornovací podmínky se neúčtují pokud si za sebe klient zajistí náhradu. Při vážném porušení ubytovacích podmínek ze strany majitele ( pronajímatele ) má klient právo po ukončení pobytu požadovat slevu. Za technický i hygienický stav vždy odpovídá majitel objektu.

 7. Stornovací podmínky

  Při zrušení objednaného pobytu má právo CA účtovat stornopoplatky:

  Do 51 dnů před nástupem10% z celkové částky za ubytování
  50–31 dnů před nástupem20% z celkové částky za ubytování
  30–15 dnů před nástupem50% z celkové částky za ubytování
  14–8 dnů před nástupem80% z celkové částky za ubytování
  7–0 dnů do nástupu100% z celkové částky za ubytování
 8. Reklamace

  U CA – má klient právo reklamovat pouze zprostředkování služeb. Reklamace týkající se vybavenosti objektu ( špatná přístupnost do pater, prudké schody, snížené stropy a vstupy do místností, jednodušší vybavení apod. – nejsou důvody k reklamaci, jedná se o objekty pro krátkodobé rekreační pobyty ) řeší klient bezprostředně s majitelem. Jedná se o objekty, které jsou nabízeny pouze k rekreačním účelům. Na většinu těchto omezení jsou klienti upozorněni, pokud vznesou konkrétní dotaz, zjistíme aktuální stav. V případě zjištění závady v objektu ji klient nahlásí majiteli. Pokud se nepodaří sjednat nápravu na místě, sepíše klient s majitelem protokol o reklamaci, který musí být podepsán oběma stranami a v průběhu pobytu – nejpozději do 3 dnů od ukončení pobytu – zaslán na adresu CA.Výsledek reklamačního řízení je povinna CA oznámit klientovi nejpozději do 20 dnů od obdržení reklamace. Bude-li reklamace po prošetření shledána oprávněnou, má klient právo na poskytnutí přiměřené slevy.

 9. Pojištění

  CA nezahrnuje do ceny pobytů pojištění, doporučujeme sjednat úrazové pojištění pro cesty a pobyt a pojištění storno poplatků.

 10. Závěrečná ustanovení

  Tyto všeobecné podmínky pro pobyty nabývají účinnosti 7.11.2016

Klient přijetím objednávky potvrzuje svůj souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami a s uložením jeho osobních dat do databáze agentury. Tato se zavazuje k použití těchto dat pouze k interním účelům týkajících se objednávky klienta.